ШЫРАЛГАНЫ ТУУРА БӨЛҮШТҮРҮҮ ЖӨНҮНДӨ

Жолборс, карышкыр жана түлкү чогулуп, ууга чыкмай болушат. Үчөө бир кулжа, бир жейрен, бир коёнду жайлаптыр. Олжону жолборстун үңкүрүнө алып барышат.

Карышкыр менен түлкү өздөрүнчө ой жоруйт: жолборс эми өзү каалагандай калчап, а бизге болор болбос бирдеңкесин кармататтыр.

Читать далее ШЫРАЛГАНЫ ТУУРА БӨЛҮШТҮРҮҮ ЖӨНҮНДӨ

ШАХ-КОРОЗ

Койкоңдогон бир короз болуптур. Көйрөң экен. Тиякка бир өтүп, биякка бир өтүп, көкүрөгүн жайып, короодогу тартипке көз салганы жанда жок экен. Бир күнү ал коргонго секирип чыгып үн катат:

– Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Мен – шах-корозмун. Хандардын ханы, шахтардын шахы, султан-корозмун. Мага караштуу тооктордун баары сүйкүмдүү, апапакай, капкара, чаарала, сапсары. Дүйнөдө кай жаныбар сулуу? Баарынан коркпогон кайсы жаныбар?

Читать далее ШАХ-КОРОЗ

ШАМБАЛА

Кыш келип, кар жаап, суулар тоңуп, жолдор тайгак болду. Абышка-кемпирдин жагар отуну калбады. Тепейген үйүн жылытмак турсун, тамак да жасап иче албай калышты. Абышка абдан карыган эле да, токойго барып отун алып келүүгө алы жетпеди. Ошондо эмне кылар айласын таппай, оокаттуу кошунасына жалдырап барышты.

Кошунасы абдан бай эле, өзү чоң кызматта иштечү. Үч кабат үйү, жалтыраган кооз машиналары бар. Курсагы салаңдап, күн сайын семирип баратат…

Бай кошунасы абышка менен кемпирге бир көмөч нан, анан бир шам берди да:

Читать далее ШАМБАЛА

ШАШПАГАН УСТА

Бир киши уулдуу болуп абдан кубанат. Ал баласына бешик жасатыш үчүн жыгач устага келип, бир риал[1] берип мындай деди:

— Уулдуу болуп жетине албай турам, бешик жасап берчи.

— Макул, кийинки ишембиде келип буюртмаңды алып кет.

Читать далее ШАШПАГАН УСТА

ШАРАПТЫ ЭЧ КИМ ЖЕҢАЛБАЙТ

Укканыбызга караганда илгери Стамбул шаарында Бекри-муйо деген түрк жашаптыр. Ал атасынан көп байлык мураска алганы менен баарын ичип-жеп, шапар тээп жүрүп түгөтүптүр. Акырында колунда эч нерсеси калбаганда аракка берилип кетип, самтыраган кийими менен көчө кыдырып селсаяктык кыла баштаптыр.

Бир ирет аны түрк султаны көчөдөн жолуктуруп, атасынын байлыгын ысырапчылык менен түгөтүп, ушундай деңгээлге түшүп калганы үчүн тилдейт.

— Өз акчамды ичемби, чачамбы сенин кандай ишиң бар! Балким мен сенден байдырмын, кайдан билесиң? Кана айтчы, Стамбулду канчага сатасың? – дейт кызуулугуна салып султанды тоготпогон Бекри-муйо.

Султан Бекринин акчасы жок экенин билсе да, убада берсе андан бирөөлөр колдонуп кетерин ойлогон сактыгы менен мындай дейт:

— Бүткүл Стамбул эч качан сатылбайт, Муйо! Андай эле кыйын экенсиң: анын жартысын сатып ал.

— Болуптур, эртең айткан акчаңды алып ак сарайыңа барам, — деген Бекри-муйо эртеси берген убадасын аткарбайт.

Буга ачуусу келген султан желдеттерине аны алдырып келет. Бекри бул жолу соо болгондуктан коркконунан султандын алдына жыгылып, Стамбулду сатып алмак тургай чөнтөгүндө сокур тыйын акчасы жогун мойнуна алып кечирим сурайт. Султан аны угуп да койбостон өлүмгө өкүм кылып, Муйого акыркы сөзүн айтып калууга уруксат берет.

Читать далее ШАРАПТЫ ЭЧ КИМ ЖЕҢАЛБАЙТ

ШЛЯПА

Бир тикмечи жашаптыр. Күнү бою баш көтөрбөй иштесе да жашоосу оңолбоптур. Бул жакырчылыгына кийимге буюртма кылган поптор себепчи экенин, анткени алар өзүнөн кийимди арзан алып, базарга барып кымбатка сатып, пайдага марып жүргөнүнөн көргөн ал бир күнү ошол ыйык чалыш “атакелерден” өч алмай болуп амал таап, аны ишке ашырыш үчүн таардан шляпа тигип шаарга жөнөйт.

Ал калаадагы биринчи эле жолуккан аракканага кирип, бир бөтөлкө таза аракка акча төлөп, бирок аны албастан шляпасын көрсөтө берип:

— Силерге кайра келе жатканымда кирем, ошондо ушул шляпамды көрсөткөнүмдө унчукпастан арагымды куюп берип койгула, — деп өтүнөт.

Читать далее ШЛЯПА

ШАЙТАН МЕНЕН АДАМ

Жолдо аял менен эркек келатса шайтан жолугуп калат.

— Салам, адам баласы. Катыныңды ээрчитип каякка? – деп салам айтып алик албай эле сурап турат шайтан акең.

Анын бул жосуну адамдын кыжырын келтирет, анткени жанындагы аялга анын бул орой сөзү катуу тийген эле.

Читать далее ШАЙТАН МЕНЕН АДАМ