Чынгыз Айтматов-Чынгызхандын ак булуту

Чынгыз Айтматов — Кайрылып куштар келгенче

Чынгыз Айтматов — Ак-Кеме

Чынгыз Айтматов — Саманчынын жолу

Чынгыз Айтматов — Биринчи мугалим

Чынгыз Айтматов — Кызыл алма.

Чынгыз Айтматов — КЫЯМАТ.

Чынгыз Айтматов — Гүлсарат

Чыңгыз Айтматов — Эрте келген турналар

Чыңгыз Айтматов — Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт

Чыңгыз Айтматов — Кылым карытар бир күн

Чыңгыз Айтматов — Бетме бет

Тоолор кулаганда. Чыңгыз Айтматов

Чынгыз Айтматов — «Жамийла»