Саламат Садыкова — Өкүт ыры тексти

Көчүрүү (скачать)

Сүйөм сени, сүйөм күндөй көктөгү,

Сен күткөндөй сүйүүм жалп деп өчпөдү.

Өрчүп, өрчүп улуу өрткө айланып,

Өмүрүмдүн күлгүн кезин өрттөдү.

Ак сүйүүнүн шек келтирбей салтына,

Ардактасак, жетер болсок баркына.

Экөөбүздү сезмек эмес тозоктой,

Экөөбүздөн качмак эмес бакты да.
Эми билдим, сүйүүлөрдү таптаза,

Эзелтеден кайгы-капа баспаса.

Азыркыдан адамдар да бактылуу,

Азыркыдан дүйнө болмок башкача.

Өкүт ыры чын сырымдай сезилсе,

Эт жүрөгүң эңшерилип эзилсе.

Өтүнөрүм абалыма түшүнүп,

Кайрыла көр мен тирүүмдө, кечикпе.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •