Адал эмгек — Дыйкандын насааты

Досума туура тандоо — Достук мамиле

Дарак ыйлайбы?

Дервиштин кызы

Дудук элчи менен акылдуу тикмечи

Дельфин этин адамдар неге жебейт?

Дыйкан жана мышык

Дельфиндин этин адамдар эмне үчүн жебей калышкан?

Дыйкан менен кожо

Дыйкандын доодон кутулганы

Дөөтү уста менен ителги