Өзүмчүлдүк — Өзүмчүл жигит жана бака

Өзүмчүлдүк — Өзүмчүл дөө

Өтүкчү

Өрдөк менен жылан

Өнөрлүү бала (Кыргыз эл жомогу)

Өтүкчү гицек

Өз жазасын алган кечил

Өй, атты киргиз дейм!

Өзүнө жасаган кыянаттык

Өнөрү бар мышык