Тойбосс
  1. Бир өзүңө

  2. Кызганыч

  3. Апакем

  4. Ала-Тоо

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары