Тойбосс
 1. Тагдыр

  1 чи Like басыңыз.
 2. Алга бас

  1 чи Like басыңыз.
 3. Мына сага кыргыз рэп

  1 чи Like басыңыз.
 4. Banging 4 all blocks

  1 чи Like басыңыз.
 5. Псих

  1 чи Like басыңыз.
 6. Наша сила!

 7. Сүйүү жолунда

  1 чи Like басыңыз.
 8. Кыймыл

  1 чи Like басыңыз.
 9. Эр жигит

 10. Алгалай бер тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Тарбия

  1 чи Like басыңыз.
 12. Карындаш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Апаке

 14. Калптын баары

  1 чи Like басыңыз.
 15. Уялчаак кыз

  1 чи Like басыңыз.
 16. Теке

 17. Дос тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Жарашат

  1 чи Like басыңыз.
 19. Жыргап жаша

 20. Бирге

 21. Ата

 22. Ой бой, boy

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары