Тойбосс
  1. Курманбек

  2. Жер эне

  3. Ак илбирс

  4. Айкөл Манас

  5. Жаз тексти

  6. Ата-эне

  7. Дүнүйө

  8. Бата, бата

  9. Шаңдуу кеч

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары