Тойбосс
  1. Кандай жакшы

  2. Кыз узатуу

  3. Ашыгым

  4. Ойлойсуңбу?

  5. Кут конушум

  6. Таттыбүбү

  7. Наристем

  8. Жер эне

  9. Дил билет

  10. Эстейинчи

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары