1. Зар жүрөк

  2. Караван

  3. Закат

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары