1. Соң-Көл баяны

  1 чи Like басыңыз.
 2. Өмүр көчү

 3. Атилла хан

  1 чи Like басыңыз.
 4. Сары өзөк

  1 чи Like басыңыз.
 5. Ата мурасы

  1 чи Like басыңыз.
 6. Чоң кербез тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Найман эне

  1 чи Like басыңыз.
 8. Кеңеш

  1 чи Like басыңыз.
 9. Ибарат

  1 чи Like басыңыз.
 10. Ак тамак, Көк тамак

  1 чи Like басыңыз.
 11. Бул дүйнө тексти

  1 чи Like басыңыз.