Тойбосс
  1. Улуу тоолор

  2. Найман эне

  3. Өмүр көчү

  4. Ата мурасы

  5. Соң-Көл баяны

  6. Сары өзөк

  7. Атилла хан

  8. Ибарат

  9. Кеңеш

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары