1. Туулган күн

  2. Энекем, ай

  3. Сапсары

  4. Адина

  5. Той-тамаша

  6. Жөн эле

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары