1. Сары-Ой тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Аттиң ай тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Бир өзүң тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Көк бөрү

  1 чи Like басыңыз.
 5. Эгиз жүрөк

  1 чи Like басыңыз.