Тойбосс
  1. Салима

  2. Сен бар үчүн

  3. Эңсөө

  4. Билбейм

  5. Кыздын ыры

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары