Тойбосс
  1. Дүрдана

  2. Эсимде

  3. Гүлмира

  4. Учамын

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары