Үзөнгү бутта шыңгырап,
Күлүктө жүгөн шылдырап.
Сүйрөтүп четин укурук (а)
Жылкычы ырдайт кыңгырап.

Мингеним күлүк чалыштан,
Закымдар менен жарашкан.
Качырсам жетем учкунга (да),
Кутулбайт душман качышкан.

Сырлары тунук сонун да
Октолгон мылтык жонунда
Түн бойлоп жылкы күзөтөм
Эсендик менин колумда

Жылкычы тексти: 2 комментарий

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт. Обязательные поля помечены *