Нооруз жөнүндө жомок

Жакшылык кылуу — Назик жүрөк бала

Нан жөнүндө уламыш

Наристе чакта көргөнүм

НАН

Намыс

Наабат

Нан жана алтын

Наавайчы менен ээсиз күч