Карышкыр жөнүндө жомоктор 1

Карышкыр жөнүндө жомоктор

Достук жана жардамдашуy - Карышкыр менен иттин достугу

Достук жана жардамдашуy — Карышкыр менен иттин достугу

«Чыныгы достук кыйынчылык учурда билинет» Ит менен карышкыр бир күнү токойдо жолугуп калышат. Карышкыр аябай ооруп турган эле. Ал ушунчалык ...
Текебердик - Текебер карышкыр

Текебердик — Текебер карышкыр

«Текебердин келечеги тайкы» Узак жолдо бир түлкү түнү жалгыз коркуп араң келаткан экен. Бир жактан курсагы да кулдурап ачка эле ...
Жардамдашуу жана бактылуулук - Карышкыр жана тыйын чычкан

Жардамдашуу жана бактылуулук — Карышкыр жана тыйын чычкан

«Эгер ниетиң таза болсо, анда сен бактылуусун» Бул күнү айланага асмандагы күн жарыгын чачып, жаркырап тийип турган эле. Токойдун ичиндеги ...
Карышкыр менен эчки

Карышкыр менен эчки

Карышкыр аскада оттоп турган эчки көрөт. Шилекейи агат. Ал аскага чыга албай турганын сезди. Анан эчкиге: -«Төмөн келип оттобойсуңбу! Жери ...
Карышкыр менен бээ

Карышкыр менен бээ

Карышкыр ачка болучу. Кулун ээрчитип оттоп жүргөн бээнин жанына келип, шилекейин чубуртту: “Кулундун эти кандай гана таттуу! Мага мунуңду сатпайсыңбы?" ...
Алданган карышкыр жомок

Алданган карышкыр жомок

Алданган карышкыр аудиосун угуу Илгери-илгери капчыгайлардагы коргул таштардын арасына бир түлкү ийин жасап алып, анда көп жылы жашап, тар ийинге ...
Түлкү менен карышкыр

Түлкү менен карышкыр

Түлкү менен карышкыр Бир күнү түлкү куйругун булактатып, тилин саландатып, ээн жерде келе жатып, жалгыз аяк жолдун таманында жаткан койдун ...
Карышкыр менен түлкү

Карышкыр менен түлкү

Карышкыр менен түлкү аудиосун угуу Карышкыр менен түлкү токойдо жортуп келатышты. Түлкү тузакка алдооч катары илинген казды көрдү. Ал ачка ...
Карышкыр жана жети улак

Карышкыр жана жети улак

Аудиоcун угуу Жомоктун тексти сүрөттөрү менен Илгери илгери токойлордун биринде, кичинекей жыгач үйдө бир эчки улактары менен жашаган экен. Эчки ...
Адамдардын үлпөт тоюнда болгон ит менен карышкыр

Адамдардын үлпөт тоюнда болгон ит менен карышкыр

Ит менен карышкыр токойдон жолугуп калышат. Карышкыр ошол жерден итти кежигеден тиштеп, үңкүргө сүйрөп жөнөйт. – Карышкыр, мени жегенде эмне? ...
Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр

Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр

Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр аудиосун угуу Жолборс, карышкыр, түлкү, аюу — төртөө жолдош бодду. Тапканын ортого салып, оокат кылмакка убада ...
Карышкыр

Карышкыр

Карышкыр дарыя боюна келип, баткакка тыгылган кулунду көрдү. Шилекейин чууртуп даяр оокатты жегиси келди. Кулун жалбарды: — Сен адегенде мени ...
Улак, козу жана карышкыр

Улак, козу жана карышкыр

Улак менен козу экөө таштан-ташка секирип, куушуп ойно жүрүп ата-энелеринен алыстап кетип, адашып калышты. Күн бата койчу кой-эчкилерди короого айдап ...
Карышкыр, үлүл жана аарылар

Карышкыр, үлүл жана аарылар

Бир жолу бөрү токойдо келатып үлүлдү басып алды. Ал убакта жаныбарлар адам сыяктуу сүйлөшө алышчу экен. Үлүл карышкырга мындай дейт: ...
Адам кантип карышкырды жеңгени

Адам кантип карышкырды жеңгени

Отунга барган бир абышка карышкырга кармалып калган экен. Карышкыр ачка болгондуктан дароо эле чалды жемек болот. – Өлүмгө даярдан, келмеңди ...

Биздин сайттын ушул бөлүмүндө карышкыр жөнүндө жомоктор камтылган. Кээ бир жомоктор сүрөттөрү жана аудиосу менен!

Карышкыр жөнүндө жомоктор: 2 комментарий

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт. Обязательные поля помечены *