Карышкыр жөнүндө жомоктор 1

Карышкыр жөнүндө жомоктор

Карышкыр менен эчки

Карышкыр менен эчки

Карышкыр аскада оттоп турган эчки көрөт. Шилекейи агат. Ал аскага чыга албай турганын сезди. Анан эчкиге: -«Төмөн келип оттобойсуңбу! Жери ...
Толук окуу
Карышкыр менен бээ

Карышкыр менен бээ

Карышкыр ачка болучу. Кулун ээрчитип оттоп жүргөн бээнин жанына келип, шилекейин чубуртту: “Кулундун эти кандай гана таттуу! Мага мунуңду сатпайсыңбы?" ...
Толук окуу
Алданган карышкыр жомок

Алданган карышкыр жомок

Алданган карышкыр аудиосун угуу Илгери-илгери капчыгайлардагы коргул таштардын арасына бир түлкү ийин жасап алып, анда көп жылы жашап, тар ийинге ...
Толук окуу
Түлкү менен карышкыр

Түлкү менен карышкыр

Түлкү менен карышкыр Бир күнү түлкү куйругун булактатып, тилин саландатып, ээн жерде келе жатып, жалгыз аяк жолдун таманында жаткан койдун ...
Толук окуу
Карышкыр менен түлкү

Карышкыр менен түлкү

Карышкыр менен түлкү аудиосун угуу Карышкыр менен түлкү токойдо жортуп келатышты. Түлкү тузакка алдооч катары илинген казды көрдү. Ал ачка ...
Толук окуу
Карышкыр жана жети улак

Карышкыр жана жети улак

Аудиоcун угуу Жомоктун тексти сүрөттөрү менен Илгери илгери токойлордун биринде, кичинекей жыгач үйдө бир эчки улактары менен жашаган экен. Эчки токойго тамак издеп көп кетчү экен, улактарына минтип айтчу экен: "Эч кимге эшикти ачпагыла, токойдо ач карышкыр аралап жүрөт". Эчки кайтып келип, эшикти ...
Толук окуу
Адамдардын үлпөт тоюнда болгон ит менен карышкыр

Адамдардын үлпөт тоюнда болгон ит менен карышкыр

Ит менен карышкыр токойдон жолугуп калышат. Карышкыр ошол жерден итти кежигеден тиштеп, үңкүргө сүйрөп жөнөйт. – Карышкыр, мени жегенде эмне? ...
Толук окуу
Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр

Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр

Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр аудиосун угуу Жолборс, карышкыр, түлкү, аюу — төртөө жолдош бодду. Тапканын ортого салып, оокат кылмакка убада ...
Толук окуу
Карышкыр

Карышкыр

Карышкыр дарыя боюна келип, баткакка тыгылган кулунду көрдү. Шилекейин чууртуп даяр оокатты жегиси келди. Кулун жалбарды: — Сен адегенде мени ...
Толук окуу
Улак, козу жана карышкыр

Улак, козу жана карышкыр

Улак менен козу экөө таштан-ташка секирип, куушуп ойно жүрүп ата-энелеринен алыстап кетип, адашып калышты. Күн бата койчу кой-эчкилерди короого айдап ...
Толук окуу
Карышкыр, үлүл жана аарылар

Карышкыр, үлүл жана аарылар

Бир жолу бөрү токойдо келатып үлүлдү басып алды. Ал убакта жаныбарлар адам сыяктуу сүйлөшө алышчу экен. Үлүл карышкырга мындай дейт: ...
Толук окуу
Адам кантип карышкырды жеңгени

Адам кантип карышкырды жеңгени

Отунга барган бир абышка карышкырга кармалып калган экен. Карышкыр ачка болгондуктан дароо эле чалды жемек болот. – Өлүмгө даярдан, келмеңди ...
Толук окуу
Аңкоо карышкыр

Аңкоо карышкыр

Илгери бир акылсыз карышкыр жашаптыр. Бир күнү ал эчкиге жолугуп калып минтет: – Азыр сени жейм. – Макул, эгерде менин ...
Толук окуу
Кой менен карышкыр

Кой менен карышкыр

Бир кезде карышкыр жаныбарлардын эң күч-кубаттуусу болуптур. Ага эч кимдин алы жетпептир. Бир жылдары карышкыр укмуштуудай күчөп, жаныбарларды опсуз кырып ...
Толук окуу
Карышкыр менен кой

Карышкыр менен кой

Карышкыр менен кой дос болду. Дегеле биринен бири ажырашпайт. Кой эч камырабай оттоп жүрө берет, жанында камкор досу бар. Эч ...
Толук окуу

Биздин сайттын ушул бөлүмүндө карышкыр жөнүндө жомоктор камтылган. Кээ бир жомоктор сүрөттөрү жана аудиосу менен!

Один комментарий к “Карышкыр жөнүндө жомоктор”

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт.