Коён жөнүндө жомокто

Кырк калп жомок

Кырк калп жомок

Илгеринин илгери заманында Тилехан залим хан болгон экен. Ал бир күнүотуруп өзүнчө жинденип, кан ичмейи кармаптыр да, мындай өкүм жарыялаптыр:— ...
Толук окуу
Ууру үкү

Ууру үкү

Илгери бир кедей болуптур. Анын бир коёну, коёндун бирбөжөгү бар экен. Короосунда көлөкө түшүрүп турган кучакжеткис бир күн карама жайдыр-кыштыр ...
Толук окуу
КЫШ ЭМНЕ ҮЧҮН ЖАШЫН ТӨКТҮ?

КЫШ ЭМНЕ ҮЧҮН ЖАШЫН ТӨКТҮ?

Кыш аябай каарданып, дүйнөдөгү жан-жаныбарлардын бардыгын тоңдурмак болду. Ал, адегенде, канаттуу куштар-га асылды. Анткени канаттуулар ызы-чуу салышып, кыш-тын тынчын алып ...
Толук окуу
Акылдуу бала

Акылдуу бала

Бир күнү акылман арабага түшүп келе жатты. Ал араба-сын токтото калып эңкейип караса, жолдо кичинекей бала шаар жасап, ойноп отуруптур ...
Толук окуу
Баатыр коён

Баатыр коён

Андан-мындан бир аттап, коён кайың-талды аралап келе жатты. Узун кулактарын делдейтип, шырп эткен дабышка элеңдей карайт. Бадалдын арасынан чымчык «пыр» ...
Толук окуу
Аю менен чиркей

Аю менен чиркей

Аю менен чиркей аудиосун угуу Дөбөдөй болгон чоң аю муштумдай болгон коёнду кармап алып, эч бир жазыгы жок байкушту кулагынан ...
Толук окуу
Үч  дос

Үч дос

Илгери-илгери бир көп балалуу абышка-кемпир болгон экен. Бирок алардын балдарынын улам бири жерден боорун көтөрө электе эле чымчык жандары учуп ...
Толук окуу
Шыралганы туура бөлүштүрүү жөнүндө

Шыралганы туура бөлүштүрүү жөнүндө

Жолборс, карышкыр жана түлкү чогулуп, ууга чыкмай болушат. Үчөө бир кулжа, бир жейрен, бир коёнду жайлаптыр. Олжону жолборстун үңкүрүнө алып ...
Толук окуу
Ээсин тапкан ит

Ээсин тапкан ит

Тайга деген жер болот. Токойлор, жыш дарактар, карагай-кайыңдар, бадал-черлер. Анан өтө көп жан-жаныбарлар. Ошол Сибирь жактарда андай чексиз аймактар көп ...
Толук окуу
Мамалак баккан түлкү

Мамалак баккан түлкү

Аю өзүнүн мамалактарын бактырмакка «нянька» издеп жөнөйт. Токойду аралап жүрүп, карышкырга кезигет. – Кайда жөнөдүң, Аюке? – дейт кашабаң. – ...
Толук окуу
Тоголонгон токоч

Тоголонгон токоч

Кыштакта эки абысын токоч бышырат, жегенге даяр болордо «токоч кимибиздики» деген эки катын кыжыңдаша кетет. Тигиниси да, мунусу да токочту ...
Толук окуу
Коён неге ыйлады?

Коён неге ыйлады?

Кар коёнго айтат: — Менин негедир башым ооруп калды да… — Менимче сен бир четиңен эрип жатсаң керек. Ошого башың ...
Толук окуу
Эки кыл кийим

Эки кыл кийим

Жылымык тарткан жазгы күнгө жана заардуу баардын шамалына кыш бою жаткан кар туруштук бере албай чет-четинен сөгүлө баштады. Анан бат ...
Толук окуу
Арс чычкан жана коён

Арс чычкан жана коён

Кыштын узун түндөрүнүн биринде арс ууга чыкты. Кар малтап келип, бир жерге жеткенде арткы кош аягы менен тике туруп, моюндарын ...
Толук окуу
Коркок коён

Коркок коён

Башында коён баарынан коркчу экен. Асманда учуп бараткан канаттуулардан да, жер бетинде кыбырап жүргөн жандардан да, а түгүл кибиреген чычкан ...
Толук окуу

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт.