1. Кыргыз эл

  1 чи Like басыңыз.
 2. Эр жигитке кайрылуу

  1 чи Like басыңыз.
 3. Сезимдер тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Кызыл-Кыя

 5. Кыргызстандыкмын

  1 чи Like басыңыз.
 6. Кечки Ош

 7. Дос

 8. Мургаб

 9. Жаңы жыл

  1 чи Like басыңыз.
 10. Турмуш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Кайран жаш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Ким болду экен? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Рыспайды сүйгөн сулууга

  1 чи Like басыңыз.
 14. Жолонду эскерүү

  1 чи Like басыңыз.
 15. Бир сулууга тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Кетпе, сүйүү тексти

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары