Тойбосс
 1. Кыргыз эл

  1 чи Like басыңыз.
 2. Аравандык сулууга

  1 чи Like басыңыз.
 3. Эр жигитке кайрылуу

  1 чи Like басыңыз.
 4. Сезимдер тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Кызыл-Кыя

 6. Кыргызстандыкмын

  1 чи Like басыңыз.
 7. Кечки Ош

 8. Дос

 9. Мургаб

 10. Жаңы жыл

  1 чи Like басыңыз.
 11. Турмуш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Кайран жаш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Ким болду экен? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Рыспайды сүйгөн сулууга

  1 чи Like басыңыз.
 15. Жолонду эскерүү

  1 чи Like басыңыз.
 16. Бир сулууга тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Кетпе, сүйүү тексти

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары