1. Кыргызстан тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Арноо

  1 чи Like басыңыз.
 3. Тоо булагы тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Бейиштин төрү беле

  1 чи Like басыңыз.
 5. Старый парк

  1 чи Like басыңыз.
 6. Сизге арнадым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Жаңы жыл

  1 чи Like басыңыз.
 8. Жаштыкка кайрылуу

  1 чи Like басыңыз.
 9. Алымкан тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Айыл кечтери

  1 чи Like басыңыз.
 11. Нооруз майрам

  1 чи Like басыңыз.
 12. Роза гүлү (remix)

  1 чи Like басыңыз.
 13. Махабат дастаны

  1 чи Like басыңыз.
 14. Айла жок

  1 чи Like басыңыз.
 15. Жамгырлуу түн

  1 чи Like басыңыз.
 16. Эр Манас

  1 чи Like басыңыз.
 17. Музыка

  1 чи Like басыңыз.
 18. Сенсиз

  1 чи Like басыңыз.
 19. Суранам

  1 чи Like басыңыз.
 20. Өтүнүч тексти

  1 чи Like басыңыз.
 21. Сен

 22. Алга, Кыргызстан! тексти

  1 чи Like басыңыз.
 23. Айла жок тексти

  1 чи Like басыңыз.
 24. Жыпары белең баланын?

  1 чи Like басыңыз.
 25. Кызыл гүл тексти

  1 чи Like басыңыз.
 26. Селкинчек

  1 чи Like басыңыз.
 27. Айлуу түн

  1 чи Like басыңыз.
 28. Өзүң гана

  1 чи Like басыңыз.
 29. Көзүңдү сүйдүм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 30. Күлгүн жаш

  1 чи Like басыңыз.
 31. Ак куу белең, айперим? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 32. Арманым

  1 чи Like басыңыз.
 33. Кыргыз эли

  1 чи Like басыңыз.
 34. Деги сен ким элең?

  1 чи Like басыңыз.
 35. Аялзат

  1 чи Like басыңыз.
 36. Жаштарга

 37. Аппагым

  1 чи Like басыңыз.
 38. Ак куу белең, айперим? тексти

  1 чи Like басыңыз.
 39. Элегия тексти

  1 чи Like басыңыз.
 40. Кыз-бала

 41. Махабат ыры

  1 чи Like басыңыз.
 42. Роза гүлү

 43. Аруу тилек

  1 чи Like басыңыз.
 44. Жан дүйнө

  1 чи Like басыңыз.
 45. Жар-жар

 46. Аруу кызым

  1 чи Like басыңыз.
 47. Өмүр шаңы

  1 чи Like басыңыз.
 48. Кыргызча

  1 чи Like басыңыз.
 49. Асыл жарым

  1 чи Like басыңыз.
 50. Азгырык

  1 чи Like басыңыз.
 51. Түнү бою

  1 чи Like басыңыз.
 52. Ысык-Көл

  1 чи Like басыңыз.
 53. Жаштарга

  1 чи Like басыңыз.
 54. Кызгалдак

  1 чи Like басыңыз.