1. Айыл кечтери

  2. Музыка

  3. Роза гүлү

  4. Жар-жар

  5. Кыргыз эли

  6. Аруу тилек

  7. Асыл жарым

1 2 3 4

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары