1. Апакем

 2. Алма, алма

 3. Ким билет?

 4. Aziz yar

 5. Сени таптым

  1 чи Like басыңыз.
 6. Goro ki na

 7. Махабатым

  1 чи Like басыңыз.
 8. Вчера

  1 чи Like басыңыз.
 9. Кечелер

 10. Жакшылык

 11. Айтчы сүйүүңдү

  1 чи Like басыңыз.
 12. Эки жаш

 13. Жан жарым

 14. Ай кызым

 15. Бийле

 16. Чарчаба

 17. Бозойго

 18. Досторум

 19. Гүлбадан

 20. Төкчү, төкчү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 21. Жар болгула

  1 чи Like басыңыз.
 22. Даврага түш

  1 чи Like басыңыз.
 23. Жаным, ай

 24. Ойно-бийле

  1 чи Like басыңыз.
 25. Төкчү, төкчү

  1 чи Like басыңыз.