Тойбосс
 1. Балама тексти

 2. Aziz yar

 3. Гүлбадан

 4. Той-тамаша

 5. Жаным, ай

 6. Алма, алма

 7. Ай кызым

 8. Досторум

 9. Эки жаш

 10. Чарчаба

 11. Жан жарым

 12. Апакем

 13. Жар болгула

 14. Даврага түш

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары