1. Апакем

 2. Алма, алма

 3. Ким билет?

 4. Aziz yar

 5. Сени таптым

 6. Сен менен

 7. Goro ki na

 8. Махабатым

 9. Вчера

 10. Кечелер

 11. Жакшылык

 12. Эки жаш

 13. Жан жарым

 14. Ай кызым

 15. Бийле

 16. Чарчаба

 17. Бозойго

 18. Досторум

 19. Гүлбадан

 20. Жаным, ай

 21. Той-тамаша

 22. Ойно-бийле

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары