Тойбосс
 1. Апакем

 2. Алма, алма

 3. Ким билет?

 4. Aziz yar

 5. Сени таптым

 6. Сен менен

 7. Goro ki na

 8. Махабатым

 9. Вчера

 10. Кечелер

 11. Жакшылык

 12. Эки жаш

 13. Жан жарым

 14. Ай кызым

 15. Бийле

 16. Чарчаба

 17. Бозойго

 18. Досторум

 19. Гүлбадан

 20. Төкчү, төкчү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 21. Жар болгула

 22. Даврага түш

 23. Жаным, ай

 24. Той-тамаша

 25. Ойно-бийле

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары