Тойбосс
  1. Тоо булагы

  2. Мама тексти

  3. Келчи гүлүм

  4. Кара каш

  5. Touch Me

  6. Махабат

  7. Кыргызстан

  8. Кыргызстан

  9. Ардагым

  10. Өмүр белеги

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары