Тойбосс
 1. Эне тилеги

  1 чи Like басыңыз.
 2. Сахна тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Арноо

 4. Өмүр

 5. Попурри

 6. Фрунзе тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Любовь настала

  1 чи Like басыңыз.
 8. Албырып шаттык жүзүндө тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Кечикпечи

  1 чи Like басыңыз.
 10. Барам бир күн

  1 чи Like басыңыз.
 11. Бакыт болсо

 12. Ынагым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Гүлүм ай

 14. Таанышкан күн

  1 чи Like басыңыз.
 15. Жаш курак

 16. Генерал

  1 чи Like басыңыз.
 17. Кут

  1 чи Like басыңыз.
 18. Бийле

  1 чи Like басыңыз.
 19. Кайрылып келчи

  1 чи Like басыңыз.
 20. Кетким келбейт тексти

  1 чи Like басыңыз.
 21. Нооруз

  1 чи Like басыңыз.
 22. Али кеч эмес

  1 чи Like басыңыз.
 23. Кечирип кой тексти

  1 чи Like басыңыз.
 24. Тентек элең

 25. Сүйгүм келет

  1 чи Like басыңыз.
 26. Обон күлкү

 27. Акча

 28. Обон күлкү

 29. Баягы

  1 чи Like басыңыз.
 30. Баллада

  1 чи Like басыңыз.
 31. Келем

  1 чи Like басыңыз.
 32. Театр

 33. Туулган күн

 34. Кайни-жеңе

  1 чи Like басыңыз.
 35. Арноо

 36. Ысык-Көл тексти

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары