1. Эсимде

  2. Созулма

  3. Кулун

  4. Ибарат

  5. Bessamo Mucho

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары