Тойбосс
 1. Менде да бар

 2. Сенден башка

 3. Бактым менин

 4. Керексиң сен

 5. Сагынычым

 6. Шаттык өмүр

 7. Жар-жар

 8. Эки жүрөк

 9. Айта алам

 10. Апакем

 11. Түбөлүгүм

 12. Сагыныч ыры

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары