1. Кантың бар тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Сүйүү балы тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Тоолук кыз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Кайгырба тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Балалыкты эӊсөө

  1 чи Like басыңыз.
 6. Ызы-чуу

  1 чи Like басыңыз.
 7. Кара кыз

  1 чи Like басыңыз.
 8. Азгырба

  1 чи Like басыңыз.