Тойбосс
  1. Апама тексти

  2. Каркырам

  3. Кыргызым

  4. Унутпа мени

  5. Айтсаң боло

  6. Купуя сыр

  7. Эркем

1 2 3

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары