Тойбосс
  1. Боль тексти

  2. Esclave

  3. Мой мир

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары