1. Издейм сени

  2. Камбаркан

  3. Кыргыз көчү

  4. Күкүк

  5. Жибек чач

  6. Маш ботой

  7. Ибарат

  8. Балама

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары