Тойбосс
  1. Издейм сени

  2. Кыргыз көчү

  3. Камбаркан

  4. Жибек чач

  5. Күкүк

  6. Маш ботой

  7. Ибарат

  8. Балама

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары