Тойбосс
 1. Маш ботой

  1 чи Like басыңыз.
 2. Саринжи Бөкөй

  1 чи Like басыңыз.
 3. Кыргыз көчү

 4. Балама

  1 чи Like басыңыз.
 5. Издейм сени

  1 чи Like басыңыз.
 6. Күкүк

  1 чи Like басыңыз.
 7. Ибарат

  1 чи Like басыңыз.
 8. Камбаркан

  1 чи Like басыңыз.
 9. Жибек чач

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары