1. Табышмактуу сезим

  1 чи Like басыңыз.
 2. Ак таң

  1 чи Like басыңыз.
 3. Бала жыты

  1 чи Like басыңыз.
 4. Из калтыр бул дүйнөдө

  1 чи Like басыңыз.
 5. Өмүр

  1 чи Like басыңыз.
 6. Кечириңиз

  1 чи Like басыңыз.
 7. Күтүү

  1 чи Like басыңыз.
 8. Сага

  1 чи Like басыңыз.
 9. Сагыныч

  1 чи Like басыңыз.
 10. Кайра келчи, каркырам

  1 чи Like басыңыз.