Тойбосс
  1. Жаман, жаман

  2. Лейли

  3. Эшек араба

  4. Апакем

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары