Тойбосс
 1. Карындаш

  1 чи Like басыңыз.
 2. Тумар жан

  1 чи Like басыңыз.
 3. Ардагым

  1 чи Like басыңыз.
 4. Секелек

  1 чи Like басыңыз.
 5. Жан биргем

  1 чи Like басыңыз.
 6. Айдайым

  1 чи Like басыңыз.
 7. She’s smile

  1 чи Like басыңыз.
 8. Асылым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Ананай

 10. Сүйүү сезими

  1 чи Like басыңыз.
 11. Кыргызстан

  1 чи Like басыңыз.
 12. Той ыры

  1 чи Like басыңыз.
 13. Таптым

  1 чи Like басыңыз.
 14. Өзгөчөм

  1 чи Like басыңыз.
 15. Алымкан

  1 чи Like басыңыз.
 16. Садагам тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Асылым

  1 чи Like басыңыз.
 18. Ак таңым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 19. Ак таңым

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары