1. Ак таңым

 2. Ананай

 3. Асылым

 4. Той ыры

 5. Өзгөчөм

 6. Карындаш

 7. Кыргызстан

 8. Жан биргем

 9. Айдайым

 10. Таптым

 11. Секелек

 12. Алымкан

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары