Тойбосс
  1. Нооруз тексти

  2. Музыка

  3. Апакем тексти

  4. Кыз куумай

  5. Сизге тексти

  6. Күттүрбө

  7. Кыздар, ай

1 2 3 4 5

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары