Тойбосс
  1. Досума кат

  2. Каркыралар

  3. Нарыным

  4. Соң-Көл

  5. Гүлкайыр

  6. Ата Мекен

  7. Балажаным

  8. Шумкар

  9. Волга

  10. Арман

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары