1. Сезбей койдуң

  1 чи Like басыңыз.
 2. Он сегиз жаш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Жааса жамгыр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Каркыралар

  1 чи Like басыңыз.
 5. Гүлкайыр

  1 чи Like басыңыз.
 6. Балажаным

  1 чи Like басыңыз.
 7. Туулган жерим турпагым

  1 чи Like басыңыз.
 8. Ат-Башым ырдайт муңканып

  1 чи Like басыңыз.
 9. Нарыным

  1 чи Like басыңыз.
 10. Ак маралым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Сезимдер элеси

  1 чи Like басыңыз.
 12. Тоолук жигитке

  1 чи Like басыңыз.
 13. Арман

  1 чи Like басыңыз.
 14. Шуулдаба теректерим

  1 чи Like басыңыз.
 15. Волга

  1 чи Like басыңыз.
 16. Досума кат

  1 чи Like басыңыз.
 17. Шумкар

  1 чи Like басыңыз.
 18. Соң-Көл

  1 чи Like басыңыз.
 19. Жан эркем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 20. Ата Мекен

  1 чи Like басыңыз.