Тойбосс
  1. Акча

  2. Сауле

  3. Адашпа

  4. Жаз гүлү

  5. Кара көз

  6. Карындаш

  7. Карындаш

  8. Кадамдар

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары