Тойбосс
 1. Алгачкы сүйүү

  1 чи Like басыңыз.
 2. Сезимдешим тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Комуз бийи

  1 чи Like басыңыз.
 4. Таласым

  1 чи Like басыңыз.
 5. Таарынба

  1 чи Like басыңыз.
 6. Кел, бийлейли

  1 чи Like басыңыз.
 7. Айылым

 8. Дагы бир жолук

  1 чи Like басыңыз.
 9. Жүрөк сезет

  1 чи Like басыңыз.
 10. Күйдүм чок тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. 30 жаш

  1 чи Like басыңыз.

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары