1. Лампочкам

  1 чи Like басыңыз.
 2. Жүрөгүм

  1 чи Like басыңыз.
 3. 80 жаш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Бул дүйнө тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Анар кыз

  1 чи Like басыңыз.
 6. Мухаммед

  1 чи Like басыңыз.
 7. Апакем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Оштук кыз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Туулган жер тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Аттиң, арман тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Сокур бала

  1 чи Like басыңыз.
 12. Балама тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Баарыңды күтөт Ала-Тоо тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Бишкек баатыр

  1 чи Like басыңыз.
 15. Кризис

  1 чи Like басыңыз.
 16. Ноокаттык кызга

  1 чи Like басыңыз.
 17. Мигрант

 18. Шашпагын

  1 чи Like басыңыз.
 19. Карындашым

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары