Тойбосс
 1. Лампочкам

  1 чи Like басыңыз.
 2. Жүрөгүм

  1 чи Like басыңыз.
 3. 80 жаш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Бул дүйнө тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Булактагы кездешүү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Орозо тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Апаке, кечир тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Анар кыз

  1 чи Like басыңыз.
 9. Мухаммед

  1 чи Like басыңыз.
 10. Апакем тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Оштук кыз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Туулган жер тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Аттиң, арман тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Сокур бала

  1 чи Like басыңыз.
 15. Балама тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Баарыңды күтөт Ала-Тоо тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Бишкек баатыр

  1 чи Like басыңыз.
 18. Кризис

  1 чи Like басыңыз.
 19. Ноокаттык кызга

  1 чи Like басыңыз.
 20. Мигрант

 21. Шашпагын

  1 чи Like басыңыз.
 22. Карындашым

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары