Тойбосс
  1. 80 жаш тексти

  2. Орозо тексти

  3. Карындашым

  4. Мигрант

  5. Лампочкам

  6. Шашпагын

  7. Анар кыз

  8. Мухаммед

  9. Кризис

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары