Тойбосс
  1. Ак сүйүү

  2. Жаныма кел

  3. Оюмда

  4. Non-stop

  5. Алдаба

  6. Сезе бил

  7. Love story

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары