Тойбосс
  1. Жаным

  2. Сени сүйдүм

  3. Сенин көзүң

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары