Тойбосс
  1. Жүрөгүм

  2. Жаз айым

  3. Карындашым

  4. Жаным

  5. Лейла

1 2 3

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары