Тойбосс
  1. Энекем тексти

  2. Ак сүйүүм

  3. Сагынам

  4. До+Фа тексти

1 2 3

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары