Тойбосс
  1. Бала бакча

  2. Жомок тексти

  3. Аруузат

  4. Тепсебе

  5. Бегайым

  6. Чүйлүк кыз

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары