1. Гүлүм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Апама

  1 чи Like басыңыз.
 3. Бала бакча

  1 чи Like басыңыз.
 4. Сары кыз

  1 чи Like басыңыз.
 5. Көз мончок

  1 чи Like басыңыз.
 6. Түн ортосу

  1 чи Like басыңыз.
 7. Унутпадым

  1 чи Like басыңыз.
 8. Сулууга тексти

  1 чи Like басыңыз.
 9. Бегайым

  1 чи Like басыңыз.
 10. Унутпа тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Кызганам тексти

  1 чи Like басыңыз.
 12. Арзуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Жоодураган көздөрүң тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Айылым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Суусамыр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 16. Торгоюм тексти

 17. Сагыныч

  1 чи Like басыңыз.
 18. Чийме каш тексти

  1 чи Like басыңыз.
 19. Гүл кучактап

  1 чи Like басыңыз.
 20. Улуусуң, сулуусуң

  1 чи Like басыңыз.
 21. Жомок тексти

  1 чи Like басыңыз.
 22. Тепсебе

  1 чи Like басыңыз.
 23. Кара көзүм тексти

  1 чи Like басыңыз.
 24. Аруузат

  1 чи Like басыңыз.
 25. Кайдагы сүйүү

  1 чи Like басыңыз.
 26. Бир арман тексти

  1 чи Like басыңыз.
 27. Бейтааныш кыз

  1 чи Like басыңыз.
 28. Мен сүйгөн менен пайда жок тексти

  1 чи Like басыңыз.
 29. Чүйлүк кыз

  1 чи Like басыңыз.