Тойбосс
  1. Бир тууганым

  2. Апакем

  3. Кусалык

  4. Ала-Тоо

  5. Я твоя

  6. Сен

  7. Кыздын сыры

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары