1. Ишенем келесиң

  1 чи Like басыңыз.
 2. Мен сагынамын

  1 чи Like басыңыз.
 3. Эми кайрылбаймын

  1 чи Like басыңыз.
 4. Ханзаадам

  1 чи Like басыңыз.
 5. Издеп табамбы?

  1 чи Like басыңыз.
 6. Жаштык кез тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Толкуду жүрөк

  1 чи Like басыңыз.
 8. Асыл эркем

  1 чи Like басыңыз.