Тойбосс
  1. Сулуу кыз

  2. Сагынуу

  3. Кош

  4. Жаным

  5. Жоогазын

  6. Жаным Алия

  7. Алтыным

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары