1. Жолукпай сизге каламбы

  1 чи Like басыңыз.
 2. Апам жана мен

  1 чи Like басыңыз.
 3. Акинге тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Жаштарга

  1 чи Like басыңыз.
 5. Барам сага тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Эсиме ал кез түштү эми

  1 чи Like басыңыз.
 7. Эстей жүр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 8. Сагыныч

  1 чи Like басыңыз.
 9. Бейиш төрү

  1 чи Like басыңыз.
 10. Капырай, каламбы унутулуп?

  1 чи Like басыңыз.
 11. Татына сүйүү

 12. Таарындым сага… тексти

  1 чи Like басыңыз.
 13. Бир сырым

  1 чи Like басыңыз.