1. Жүрөктөгү сезим тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Күлүп койчу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Кыялдар

 4. Акыркы кат тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Со мною рядом (Remix)

  1 чи Like басыңыз.
 6. Чолпонум тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Асылкечим

  1 чи Like басыңыз.
 8. Көлүм керемет

  1 чи Like басыңыз.
 9. Көңүлүңдү ач

  1 чи Like басыңыз.
 10. Счастье моё

  1 чи Like басыңыз.
 11. Бийле

  1 чи Like басыңыз.
 12. Алтын кызым

  1 чи Like басыңыз.