Тойбосс
  1. Кыргызстан

  2. Алтын кызым

  3. Счастье моё

  4. Учкум келет

  5. Бийле

  6. Кыялдар

  7. Асылкечим

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары