Тойбосс
  1. Кайрылба

  2. 90-60-90

  3. Бул заман

  4. Кокуй, ай!

  5. Мария

  6. Эрке бала

  7. Такси

  8. Асылым, ай

  9. Эрке бала

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары