Тойбосс
  1. Апакем

  2. Өзүң бил

  3. Кайдасың?

  4. Кыялың ай

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары